Film om Møn og Møn's mennesker

Produceret af Filmhøjskolen Møn og skolens elever

FILMHUS MØN

Skolegade 6

4780 Stege

kontakt@filmhojskolen.dk