top of page

Herunder skal du se hvilke oplysninger vi skal have for at vurdere et projekt.

Du kan indsende dine oplysninger og pitch ved at sende den(som vedhæftet fil) til: forstander@filmhojskolen.dk

 

Projektets titel:

Projektets produktionsselskabs navn:

Projektets producer:

Navn:

Adresse:

Mail:

Telefon:

Projektets Instruktør:

Projektets Manuskriptforfatter:

Projektets genre:

Den færdige films ca. varighed:

Væsentligste location + by/landsdel:

Projektets forventede skydeperiode:

Projektets Forventede Postproduktionsperiode:

Logline:

Synopsis (max 1 A4 side):

Bemærk: Hvis Filmhus Møn vurderer at projektet kan ydes støtte. vil vi indkalde til et møde her på Møn.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Som udgangspunkt er vi et sted der understøtter præ-produktion. Dvs. at vi stiller lokaler og faciliteter til rådighed i den periode hvor manuskriptet udvikles og hvor der laves hhv. finansiering, sponsorater, moodboards, skydelister og samles hold.

Vi kan i et vist omfang også hjælpe i Post-produktionsfasen med klippefaciliteter, post-bio hvor I kan grade og lave slut-lyd.

I sjældne tilfælde kan vi udlåne udstyr, men i udgangspunktet er det til optagelser på Møn. Uanset om optagelserne foregår her på øen eller andre steder skal vi vurdere projektet og produceren skal stille både forsikring og depositum til rådighed inden udlån. Når Filmhøjskolens elever selv er i produktion, er alt udstyr almindeligvis i brug. 

_DSC5221-HDR.jpg
bottom of page